Description: Description: http://gonda.nic.in/images/px1.gif

 

 

 

 

 

 

 

Sr.No.

List of Villages

1

Alipur

2

Aslempur Kanhar

3

Bavemu

4

Bhadan

5

Fatehpur Karkha

6

Fatehpur Nasirpur

7

Ghuda

8

Haridaspur Nisfi

9

Jahanabad Veri

10

Kathfori

11

Mobarikpur Gudha

12

Pariyar

13

Semara Atekabad

14

Sikandarpur

15

Sujavalpur

16

Uravar Hastraf

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: http://gonda.nic.in/images/bot01.jpg